Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Покана за заседание на Общински съвет Трън на 31.08.2023г

Дата на публикуване: 25.08.2023
Последна актуализация: 25.08.2023