Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Покана за заседание на Общински съвет Трън на 07.02.2024г

Дата на публикуване: 31.01.2024
Последна актуализация: 31.01.2024