Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Ново! Възможност за проверка на задължения "Местни данъци и ТБО" по електронен път

Дата на публикуване: 25.01.2024
Последна актуализация: 25.01.2024

Община Трън предоставя възможност за електронна справка за задължения " Местни данъци и ТБО".

За проверка на задълженията, моля натиснете ТУК