Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Консултациите за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Трън за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври, ще се проведат на 20.09.2023г (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Трън.

Дата на публикуване: 15.09.2023
Последна актуализация: 15.09.2023