Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Важно! Срокът за подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев е 31 март 2024г

Дата на публикуване: 07.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

  Община Трън Ви уведомява, че съгласно чл.111, ал.7 от Закона за горите подаването на заявления до кмета на населеното място за включване в списъка на физическите лица, имащи право на закупуване на дърва за огрев, е до  31 март 2024г.

     Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по този ред за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м.

Заявление за добив
Дата на публикуване: 07.02.2024