Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Покана за заседание на Общински съвет Трън на 25.05.2023г

Дата на публикуване: 19.05.2023
Последна актуализация: 23.07.2023