Съобщение относно моста на р.Ерма, кв.Мурговица, гр.Трън

Дата на публикуване: 13.01.2022
Последна актуализация: 13.01.2022

Уважаеми жители и гости на град Трън,


Уведомяваме Ви, че строително –монтажните работи на съоръжението Мост на река Ерма, гр. Трън, кв. Мурговица, обект „Аварийно възстановяване и реконструкция на моста на река Ерма, гр. Трън, кв. Мурговица и подпорни стени при моста“ са приключили и съоръжението е в пробна експлоатация до подписването на Протокол Акт 16 за обекта.


От ръководството на Община Трън